Com participar

Què es pot proposar?

Qualsevol proposta d'inversió. Això inclou obres i compres de mobiliari, material, etc.

Totes les propostes hauran de ser concretes i detallades, de competència municipal, han de respectar el marc jurídic i legal, no contradir la normativa municipal vigent i no superar els 280.000€ de cost.

No s'acceptaran propostes sobre subvencions o ajuts ni sobre la contractació de nou personal municipal.

Com es poden proposar les propostes?

Omplint la butlleta que trobaràs darrera i dipositant-la a les urnes que trobaràs a l'Ajuntament, a la Casa de la Cultura i a l'Espai Jove.

Omplint el formulari web que trobaràs al web participacio.riudellots.cat

Què passa quan ja s'ha presentat la proposta?

Els tècnics municipals analitzaran les propostes i valoraran quines són viables i quines no, a partir dels criteris establerts en el reglament de pressupostos participatius. Posteriorment, les valoraran econòmicament, perquè la Comissió de Pressupostos Participatius prioritzi les que finalment es sotmetran a votació.

Qui fa el seguiment?

La Comissió de Pressupostos Participatius fa el seguiment i control de tot el procés i de l'execució dels projectes escollits. La Comissió estarà formada per l'alcaldessa, el regidor de processos participatius, un representant de cada grup municipal, dos representants designats pel Consell de Poble i el tècnic de participació (aquest últim amb veu, però sense vot).

Calendari

Dilluns 4 de novembre de 2019

Presentació pública dels pressupostos participatius 2020

A les 20h a la sala d'actes de l'Ajuntament

Del 4 de novembre al 9 de desembre de 2019

Presentació de propostes

Desembre de 2019 i gener i febrer de 2020

Validació tècnica de les propostes i redacció d'informes tècnics i econòmics

Febrer de 2020

Priorització de propostes per part de la Comissió de Pressupostos Participatius

Març i abril de 2020

Votació

Proposa!
undefined