Que es Riudellots Participa?

És una plataforma que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva posa a disposició de la ciutadania per acostar, compartir i millorar els processos participatius que s’iniciïn des de qualsevol àrea del consistori.

Per facilitar al màxim l’accés a la participació, aquesta plataforma també es troba accessible des de qualsevol dispositiu mòbil.

La plataforma permet que de manera senzilla es puguin fer aportacions i propostes als processos participatius oberts i que es puguin dur a terme consultes i votacions ciutadanes.