Com funciona?

Que es Riudellots Participa?

És una plataforma que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva posa a disposició de la ciutadania per acostar, compartir i millorar els processos participatius que s’iniciïn des de qualsevol àrea del consistori.
Llegir més...

Com participar

Qualsevol proposta d'inversió. Això inclou obres i compres de mobiliari, material, etc.

Totes les propostes hauran de ser concretes i detallades, de competència municipal, han de respectar el marc jurídic i legal, no contradir la normativa municipal vigent i no superar els 280.000€ de cost.
Llegir més...

Qui hi pot participar

Qualsevol persona resident o no al municipi i de qualsevol edat podrà presentar una o vàries propostes. Les entitats municipals també poden presentar propostes.
Llegir més...